Сучасні стандарти висувають ряд вимог до організації виробництва на базі зварювання та споріднених процесів, зокрема стосовно рівня знань та компетенцій персоналу.

У зв'язку із цим Міжнародним інститутом зварювання було впроваджено систему навчання, атестації та сертифікації для різних категорій персоналу зварювального виробництва.

На кваліфікації, отримані в рамках цієї системи, напряму посилаються стандарти ISO 14731, ISO 3834, ISO 17660, EN 1090.

Системою передбачено можливості первинного навчання та професійного розвитку для кандидатів із будь-яким рівнем освіти, із досвідом роботи у галузі зварювання та без нього.

Навчання можуть проходити усі бажаючі незалежно від того, в якій країні вони отримали документ про освіту. Зауважте, що зазначені на даному сайті вимоги стосовно освіти стосуються осіб із документами, отриманими в Україні. Для осіб із дипломами, отриманими в інших країнах, застосовуються чинні на поточний момент вимоги, зареєстровані для відповідної країни.


Міжнародний інженер зі зварювання (IWE)

Підготовка Міжнародних інженерів зі зварювання відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-252r5-19).

Кваліфікація: International Welding Engineer (IWE) Програми підготовки:

 • Стандартна
 • Для випускників зварювальних спеціальностей
 • Для осіб із досвідом роботи у зварювальному виробництві
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWT

Міжнародний технолог зі зварювання (IWT)

Підготовка Міжнародних технологів зі зварювання відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-252r5-19).

Програми підготовки:

 • Стандартна
 • Для випускників зварювальних спеціальностей
 • Для осіб із досвідом роботи у зварювальному виробництві (включно для викладачів спеціальних дисциплін)
 • Для кваліфікованих робітників
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWP
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWI-S або вище

Міжнародний спеціаліст зі зварювання (IWS)

Підготовка Міжнародних спеціалістів зі зварювання відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-252r5-19).

Програми підготовки:

 • Стандартна
 • Для випускників зварювальних спеціальностей
 • Для осіб із досвідом роботи у зварювальному виробництві (включно - для викладачів спеціальних дисциплін)
 • Для кваліфікованих робітників
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWP
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWI-S або IWI-C

Міжнародний практик зі зварювання (IWP)

Підготовка Міжнародних практиків зі зварювання відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-252r5-19).

Програми підготовки:

 • Стандартна
 • Для осіб із досвідом роботи у зварювальному виробництві (включно - для майстрів виробничого навчання)
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWI

Міжнародний інспектор зі зварювання базового рівня (IWI-B)

Підготовка персоналу забезпечення якості відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-041r3-2008).

Програми навчання:

 • Стандартна
 • Для випускників зварювальних спеціальностей
 • Для осіб, які мають EWF/IIW кваліфікацію координатора робіт
 • Для оcіб із досвідом роботи у зварювальному виробництві

Міжнародний інспектор зі зварювання стандартного рівня (IWI-S)

Підготовка персоналу забезпечення якості відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-041r3-2008).

Програми навчання:

 • Стандартна
 • Для випускників зварювальних спеціальностей
 • Для осіб, які мають кваліфікацію координатора робіт не нижче IWS
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWI-B
 • Для оcіб із досвідом роботи у зварювальному виробництві

Міжнародний інспектор зі зварювання повного рівня (IWI-C)

Підготовка персоналу забезпечення якості відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-041r3-2008).

Програми навчання:

 • Стандартна
 • Для випускників зварювальних спеціальностей
 • Для осіб, які мають кваліфікацію координатора робіт не нижче IWT
 • Для осіб, які мають кваліфікацію IWI-S
 • Для оcіб із досвідом роботи у зварювальному виробництві

Міжнародний зварювальник (IW)

Підготовка зварювальників відбувається згідно програми Міжнародного інституту зварювання (керівний документ IAB-089r5-2014).

Кваліфікації:

 • Міжнародний зварювальник кутових швів (IFW)
 • Міжнародний зварювальник пластин (IPW)
 • Міжнародний зварювальник труб (ITW)